Nyhetsbrev fra politiet

Trusler mot næringslivet kan foregå gjennom ulike kanaler, men her skal man ha fokus på den kriminaliteten som foregår digitalt over internett. Datakriminalitet begås først og fremst for økonomisk vinning.

04.05.202109:39 hilde
, click to open in lightbox