Sommerjobb lønnstilskudd til arbeidsgiver

Gjelder: Ungdom og unge voksne under 30 år som har problemer med å få sommer jobb uten tilskudd fra NAV - i en pandemi vil det rent praktisk være stort sett de fleste.

Ordningen innebærer at en privat eller offentlig arbeidsgiver (som ikke har permitterte) ansetter i midlertidig stilling, og får et tilskudd til lønnen de betaler inkl. sosiale kostnader (refusjon).

Den enkelte utfører ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten, mens arbeidsgiver kompenseres med 50% eller 75% av lønnen inkl. sosiale kostnader og størrelsen 50% eller 75% vurderes av NAV i den enkelte sak.

NAV ønsker at det blir ansett 2 betal for 1 slik vi får gitt så mange som mulig en mulighet til å skaffe seg sommerjobb. Å gi mulighet til flere vil kunne gi bolyst og sikre at ungdom og unge voksne blir boende i Narvik. Slik kan de ansette flere enn hva som var tiltenkt.

Gjelder: Ungdom og unge voksne under 30 år som har problemer med å få sommer jobb uten tilskudd fra NAV - i en pandemi vil det rent praktisk være stort sett de fleste. 

 • Bedriften/virksomheten melder behovet de har til NAV
 1. Hvilken profil
 2. Egenskaper de ser etter
 3. Arbeidstid
 4. Antall medarbeidere de søker
 5. Periode de har behov
 6. m

 

 • NAV sender over en liste over kandidater som ønsker jobben

 • Bedriften/virksomheten bestemmer selv hvilke kandidater de vil ansette

 • Bedriften betaler lønnen og får refundert 50% eller 75 % av lønn inkl. sos kost etter avtale i den enkelte sak

 • Sommerjobb kan kombineres med mentor og inkluderingstilskudd.
 1. Det betyr at dersom noen trenger opplæring kan NAV frikjøpe andre ansatte for å lære opp de som kommer på sommerjobb (mentortilskudd). Frikjøpes time for time på avtalt antall timer og lønn inkl. sos kost refunderes til enheten.
 2. Hvis kandidatene trenger arbeidsklær, utstyr eller kurs kan dette også søkes om som (inkluderingstilskudd)

Periode - 1 juni til 30 august (men ikke vent til 1 juni med å melde behovet og ansette)

4 uker varighet, hvis kandidater ansettes lengre betaler arbeidsgiver ordinær lønn fra uke 5.

 

Ta kontakt for info om ordningen her: 

jan.krister.pedersen@nav.no  -   41 27 45 94 

kristian.lovslett@nav.no     -      41 27 26 81 

Kjell.gerhard.karlsen@nav.no   -   99 00 70 62