Prosessingeniør

Cermaq ønsker å styrke sin kompetanse knyttet til å løse oppgaver ved prosessanlegget Slakteri Steigen, og søker derfor en Trainee innenfor prosessingeniørfaget.

Ledig traineestilling 2 år

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter,med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har ca 600 dedikerte og dyktige ansatte. Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada.

Cermaq Norway har et av Norges mest moderne og effektive prosessanlegg for slakting og videreforedling av laks i vakre Steigen kommune.

Fabrikken er det første foredlingsanlegget hvor prosesslinjen er utstyrt etter Industri 4.0 standarden.  Anlegget startet opp i  juni 2018, og åpnet høsten 2019 en videre foredlings linje for filet. Prosessanlegget har en arbeidsstokk på ca. 120 ansatte. Kapasiteten er på hele 160 laks/min som tilsvarer en årsproduksjon på ca. 40.000 tonn laks på et skift.

Arbeidsspråket ved vårt nye prosessanlegg er norsk.

>> Søknadsskjema nederst på siden.


Kandidaten vi søker bør ha ingeniørstudium i prosessteknologi, automasjon, eller lignende på minimum Bachelornivå.

Arbeidssted vil være Steigen, Nordland, med hovedfokus prosessanlegg Slakteri Steigen.

Vi tilbyr den rette kandidaten en mulighet til å være med på en spennende, utfordrende og lærerik reise - der stadig mer avansert, digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidsdagen.

Vi ønsker at kandidaten skal bidra:

 • Til sikker og stabil drift av prosessutstyr og støttesystemer
 • I videreutviklingen av slakteriets systemer for overvåkning og styring
 • I videreutvikling av verktøy for kontinuerlig forbedring (Plan/Do/Check/Act)
 • Til å eliminere svinn, optimalisere utnyttelse og til kosteffektiv produksjon (høy OEE)
 • Til å gi våre operatører de beste forutsetninger for å kunne utføre sine arbeidsoperasjoner på en god, sikker og effektiv måte. 

Vi ser for oss en kandidat med følgende egenskaper: 

 • Prosessorientert
 • Beherske norsk og engelsk på godt nivå skriftlig og muntlig
 • Initiativrik, nøyaktig, effektiv
 • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nysgjerrig 

Trainee vil være et 2-årig engasjement. Tiltredelse fortløpende. 

Ta gjerne kontakt! 
Har du spørsmål om ledige stillinger eller trainee-programmet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 948 90 222, post@traineenarvik.no