Etablerer tilflyttertjeneste i Narvik

Vi ønsker å synliggjøre alt den fantastiske regionen vår har å tilby, og jobbe for at flere flytter hit og blir værende.

Prosjektleder Ida Mari F. Larsen

Narvikregionen Næringsforening etablerer i samarbeid med Narvik kommune en tilflyttertjeneste. 

I den forbindelse har vi ansatt Ida Mari F. Larsen som prosjektleder i et foreløpig ett års engasjement som deltaker i traineeprogram Narvikregionen. 

Ida har sin utdannelse fra NTNU, bachelor i litteraturvitenskap og master i "Studier av kunnskap, teknologi og samfunn". 


Hennes arbeidsplass vil være i Næringslivets hus, og hun vil være en del av et næringsorientert og utviklingsorientert arbeidsmiljø, sammen med flere gode samarbeidspartnere.
     
Noen av aktivitetene hun vil ta fatt på:

  • Oppfølging og etablering av tiltak rettet mot nye og kommende tilflyttere.
  • Tilrettelegging av kommunikasjonskanaler rettet mot ulike segmenter av tilflyttere.
  • Etablering og oppfølging av «velkomstpakke» med tilbud fra kommune, næringsliv, lag og foreninger.
  • Etablere årshjul med tilbud, events og møtearena for tilflyttere.
  • Koordinere og følge opp ressurser i tilflytterteam. 
Ida Mari F. Larsen