Gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge og permitterte

Fem aktuelle gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge og permitterte. Myndighetene har bevilget ytterligere midler for en gruppe som er spesielt utsatt i arbeidsmarkedet.

Digitale kurs
21.06.202107:57 hilde

Myndighetene har bevilget ytterligere midler for en gruppe som er spesielt utsatt i arbeidsmarkedet. Det er særlig nyutdannede og unge med svak tilknytning til arbeidslivet og lite arbeidserfaring som er rammet av permitteringer, oppsigelse og vansker med å finne seg arbeid. For disse vil det i mange tilfeller være helt avgjørende å kunne vise til økt formalisert kompetanse innen områder som er relevant for næringslivet.

Narvikregionen Næringsforening kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby fem gratis digitale kurs for disse utsatte gruppene. Andre permitterte og arbeidsledige kan også søke om studieplass, men nyutdannede vil bli prioritert.

Tilbudet består av fem kurs i høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

Øk kompetansen innen etterspurte fagområder

Handelshøyskolen BI har valgt ut fem kurs basert på deres kompetanse om hva virksomheter særlig etterspør. Deltakerne kommer til å møte noen av BIs dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper til med å omsette teori til praksis i arbeidslivet.  

De fem kursene som tilbys gratis er:

  • Økonomi og forretningsforståelse
  • Prosjektledelse
  • Digital forretningsforståelse
  • Customer Experience Management
  • Bærekraft som konkurransefortrinn.

For mer informasjon om kursenes innhold, gjennomføring og hvordan man søker: >>>> www.bi.no/kompetanseheving

 

Karrieretjeneste 
Som et ekstratilbud vil deltakerne i løpet av kursperioden tilbys karrieretjenester via BIs Karrieresenter. Her vil de få konkrete tips til jobbsøking og tilgang til BIs omfattende karriereportal. BI tilbyr også en ‘CV-dag’ hvor man kan få individuell tilbakemelding på CVen sin. 

Oppstart i august og september – hvem kan søke?
Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er rift om plassene, så BI anbefaler derfor å søke allerede nå! 

Kursene er gratis. Det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men man må kjøpe pensumlitteraturen selv. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Man kan også søke på bakgrunn av realkompetanse – kravet er kun at man har fylt 25 år. Det betyr at flere har mulighet til å gjennomføre kurs med studiepoeng på en høyskole.  Kursene som tilbys kan også inngå i en grad ved BI.

Akademisk tyngde og nærhet til arbeidslivet
Handelshøyskolen BI er en anerkjent høyskole med tette bånd til næringsliv og offentlig sektor. Alle kurs og studier utvikles basert på en kombinasjon av innsikt om arbeidslivets kompetansebehov og oppdatert forskning. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil derfor gi deltakerne verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet. 

Bakgrunn og fakta for tiltaket  
I Norge har myndighetene allerede lansert flere økonomiske tiltakspakker for å stimulere til kompetanseheving blant arbeidsledige og permitterte. En relativt stor andel av de arbeidsledige er unge og nyutdannede med lite arbeidserfaring og svak tilknytning til arbeidslivet. 

Unge og de med lav utdanning har det vanskeligst i arbeidsmarkedet og nå har myndighetene bevilget ytterligere midler for at flere skal ha mulighet til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet igjen. Mange av de som er så heldige å finne seg en jobb i nedgangskonjunkturer får ofte midlertidige, usikre stillinger som ikke matcher kunnskapen man har. 

Myndighetene lyste ut ytterligere midler for å kunne tilby gratis kurs som kan hjelpe disse gruppene inn i (relevant) jobb.  Tilbudene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidslivet. Målgruppen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. 

Handelshøyskolen BI har mottatt midler for å kunne tilby til sammen 400 studieplasser til disse gruppene. BI kan derfor tilby gratis deltakelse på 5 høyaktuelle kurs som gir formalkompetanse på høyskolenivå. Kursene kan benyttes inn i en grad ved BI. 

Kursene er nettbaserte, korte og fleksible. De kan kombineres med jobb, jobbsøking og familieliv. Hvert kurs tilsvarer 25% studiebelastning (7,5 studiepoeng) , så det skal være mulig å delta på flere kurs.   

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er også mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse,; dvs at man har fylt 25 år - ingen krav om arbeidserfaring ut over dette.   

Ordningen med at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger er utvidet. Tilbudet gjennomføres i samarbeid med 13 ulike partnerorganisasjoner. 

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet‘’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’.   

https://www.kompetansenorge.no/soke-om-tilskudd/tilskudd-til-fleksible-utdanningstilbud/