Registrering brukersteder for gavekort

Send oss din kontaktinfo, vi tar kontakt og forteller deg mer om hvordan din bedrift kan bli med i gavekortløsningen.

01.07.202111:18 hilde

NRNF og Gifty har endelig fått på plass en felles gavekortløsning for våre medlemmer - uten gebyrer!  

  • Hensikten med «GAVEKORT Narvikregionen» er å styrke lokal handel, og skaffe flere kunder til våre medlemsbedrifter innen alle næringer. Det omsettes for 16 milliarder årlig i gavekort på landsbasis. 

  • «GAVEKORT Narvikregionen» er et felles gavekort for handel i Narvikregionen. Det vil si at sluttbruker kan bruke gavekortet hos alle våre medlemmer som ønsker det. Se eksempel på tilsvarende løsning i Ålesund.

  • «GAVEKORT Narvikregionen» er heldigitalt og miljøvennlig, og selges på nett av NRNF.

  • NRNF vil selge og markedsføre «GAVEKORT Narvikregionen» mot privatpersoner, næringsliv og det offentlige.

  • Last ned en enkel brukerveiledning til "Innløsning av gavekort med QR-kode".

  • Kostnadene i forbindelse med etablering og drift av løsningen dekkes av NRNF.

Veiledning: