Registrering brukersteder for gavekort

Ta kontakt her, vi forteller deg hvordan din bedrift kan bli med i gavekortløsningen.

Gavekortløsning bedrifter

Vi ønsker å legge tilrette for økt lokalhandel, og har sammen med Gifty endelig fått på plass en digital gavekortløsning for våre medlemsbedrifter - uten gebyrer!   

  • Hensikten med «GAVEKORT Narvikregionen» er å styrke lokal handel, og skaffe flere kunder til våre medlemsbedrifter innen alle næringer. Det omsettes for 16 milliarder årlig i gavekort på landsbasis. 

  • «GAVEKORT Narvikregionen» er et felles gavekort for handel i Narvikregionen. Det vil si at sluttbruker kan bruke gavekortet hos alle våre medlemmer som ønsker det. Se hvilke brukersteder som er med allerede.

  • «GAVEKORT Narvikregionen» er heldigitalt og miljøvennlig, og selges på nett av NRNF.

  • NRNF vil selge og markedsføre «GAVEKORT Narvikregionen» mot privatpersoner, næringsliv og det offentlige.

  • Last ned en enkel brukerveiledning til "Innløsning av gavekort med QR-kode".

  • Kostnadene i forbindelse med etablering og drift av løsningen dekkes av NRNF.

  • Salgsbeløpet overføres fra gavekortløsning til brukerstedets konto innen den 18. påfølgende måned.