2 aug | Åpent møte med TECO 2030

TECO 2030 inviterer politikere, næringsliv, journalister og andre interesserte til et åpent møte i fabrikklokalene i Teknologiveien 6 i Narvik mandag 2. august kl. 14.00.

TECO 2030 åpner en ny fabrikk i Narvik neste år, og er nå i gang med å gjøre klart bygget som skal huse selskapets nye brenselcellefabrikk og innovasjonssenter.

   
Vi i TECO 2030 inviterer derfor politikere, næringsliv, journalister og andre interesserte til et åpent møte i fabrikklokalene i Teknologiveien 6 i Narvik mandag 2. august kl. 14.00. Her vil vi informere om alle planene vi har for anlegget og om våre ambisjoner om å gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad og skape 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030.

På møtet vil du treffe Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA, og Erling Hoftun, som har ansvaret for fabrikketableringen i Narvik. De vil informere om planene for fabrikken, som vil åpne allerede i 2022, og svare på eventuelle spørsmål.

Olje- og energiminister Tina Bru, Narviks ordfører Rune Edvardsen og representanter for Universitetet i Tromsø og nord-norsk næringsliv deltar også, og vil diskutere hvorfor hydrogen er en del av klimaløsningen og hva TECO 2030s fabrikketablering i Narvik vil bety for Narvik og Nord-Norge.

TECO 2030s anlegg i Narvik vil bli et kombinert innovasjonssenter og fabrikk, og skal produsere hydrogenbaserte brenselceller for skip og andre tunge applikasjoner. Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å bytte til brenselceller kan skip og andre applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig, grønt hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Hydrogenbaserte brenselceller kan derfor bidra til å få ned utslippene av klimagasser fra skipsfarten og andre sektorer som bruker mange tunge kjøretøyer og dieselgeneratorer, slik som for eksempel bygg- og anleggsbransjen.

>>  Her finner du hele invitasjon, program og påmeldingsskjema