Kartlegging og veiledning

Som trainee får du tilbud om kartlegging av dine interessområder (Profråd) og hvilke psykologiske preferanser som preger deg som person (JTI). Kartlegging, dialog om resultater og veiledning vil garantert bidra til en spennende og målrettet utvikling, hvor du vil forstå både deg selv og andre i et videre perspektiv.

Traineeprogram
Du er nyutdannet og klar for jobb. For de fleste vil studietiden og de første yrkesaktive årene være preget av både bevisste valg og tilfeldigheter. Du vil ha mange tanker om hvilke oppgaver du liker best, hva du helst vil unngå, hvem du trives best å samarbeide med, hvordan du selv virker inn på andre, om har du valgt riktig utdanning, om du kan du nok eller om du ønsker å lære mer om spesifikke temaer, osv.

Veileder Vivian Schjølberg har lang erfaring innen feltet, hun vil ha ansvar for gjennomføring av kartlegging, dialog om resultater og veiledning.

Kjenner du deg igjen?

Svar på disse spørsmålene vil være nøkkelen til en god arbeidssituasjon hvor du får brukt ressursene dine og gis mulighet til personlig og faglig utvikling, samt kan bidra til gode kollegiale relasjoner.

Hvordan kan du finne svarene?

Ved å bli enda mer bevisst på hvem du egentlig er, hvorfor du tenker og handler annerledes enn andre, konsekvenser av likhet og ulikhet, hvilke interesseområder du har, hva du motiveres av og hva som fremmer og hemmer energi og engasjement, vil du kunne styre din egen utvikling.

Som trainee får du tilbud om kartlegging av dine interessområder (Profråd) og hvilke psykologiske preferanser som preger deg som person (JTI). 

  • Profråd kartlegger interessemønstre, evner og anlegg, verdier, beslutningsutvikling og beslutningsstil, kommunikasjon og samhandling samt utforsking av arbeidserfaringer med fokus på kompetanse og trygghet i jobben.

  • Profråd benyttes i veiledning av elever, studenter, medarbeidere og andre personer som ønsker veiledning ulike karriererelaterte valg.

  • Jungianske Type Index (JTI) måler ikke intelligens men er et verktøy, som sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.  JTI gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

  • JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med

Kartlegging, dialog om resultater og veiledning vil garantert bidra til en spennende og målrettet utvikling, hvor du vil forstå både deg selv og andre i et videre perspektiv.

 

 

Vivian Schjølberg