Ny trainee på plass hos HRS

Daniel skal jobbe med flere digitaliseringsprosjekter som Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) skal igjennom det kommende året.

Trainee Narvikregionen
12.08.202109:17 hilde

HRS har hatt 3 trainee-stillinger tidligere innen ingeniørfag (bygg og anlegg), og ser nå frem til året med en trainee med teknologisk utdanningsbakgrunn, sier Silvia Hellesvik. Hun er prosjektleder for digitalisering og ressursstyring og den som vil følge Daniel i traineeperioden.

Stillingen er tiltenkt deltakelse i ulike prosjektgrupper og annen løpende daglig IKT-support etter behov.

Hovedansvaret vil være å støtte prosjektarbeidet knyttet til innføring av nytt ERP-system, systemoppsett og testing. Å forberede datamigrering og gjøre uttrekk fra gamle systemer vil være en sentral del av arbeidsoppdraget innledningsvis. Å bidra til en vurdering og kvalitetssikring av infrastruktur og sluttbrukerutstyr er også en del av oppgavene han får bryne seg på.

Daniel har både fagbrev fra IKT servicefag og bachelor i datateknikk, og hans bacheloroppgave var veldig interessant for oss. 

Vi ønsker Daniel lykke til i jobben ved HRS og velkommen til oss i traineeprogrammet!

Daniel og Silvia
, click to open in lightbox
Daniel Lindseth
, click to open in lightbox