Første trainee på plass hos NAV Narvik

NAV Narvik ønsker å styrke sitt markedsarbeid ved å rekruttere en trainee markedsrådgiver. Martine L. Pettersen, er på plass i stillingen fra 1. oktober.

NAV Narvik ønsker å styrke sitt markedsarbeid ved å rekruttere en trainee markedsrådgiver. Markedet defineres som arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og arbeidsmarkedsbedrifter innen offentlig og privat sektor. 

Leder ved NAV Narvik, Rudi Olsen, er svært fornøyd ansettelsen. Han informerer om at NAV vil ha flere deltakere i programmet. En ny traineestilling vil snart bli lyst ut. 

Aktuelle arbeidsoppgaver for Martine: 

  • Etablere og vedlikeholde en god relasjon og et godt samarbeid med distriktets arbeidsliv/næringsliv.
  • Informere om NAV som samarbeids- og rekrutteringspartner.
  • Matching av kandidater og rekruttering til ledige stillinger.
  • Utvikle og implementere små og store prosjekter i samarbeid med næringslivet.
  • Planlegging og gjennomføring av ulike markedsaktiviteter, herunder jobbmesser, rekrutteringstreff, informasjonsmøter, frokostmøter og omstillingsprosesser mv.
  • Utvikle markedskompetansen og skape entusiasme for markedsarbeid internt ved NAV- kontoret, ved f.eks informasjons- og opplæringsaktiviteter knyttet til rekruttering og kunnskap om arbeidsmarkedet.

Martine L. Pettersen (24) har en bachelor fra Universitetet i Stavanger og har allerede en solid og variert bakgrunn fra arbeidslivet. Hun ser frem til en utadrettet jobb som markedsrådgiver hos NAV.

Leder Rudi Olsen og trainee Martine L. Pettersen