Prisøkning og lengre leveringstid?

Pandemien har ført med seg mange konsekvenser, deriblant har noen erfart en økt pris på råvarer og lengre leveringstider.

Vi kartlegger

I følge virksomheter innen logistikk, er det store mangler på containere i havnene, og mangel på kapasitet gjør at prisene presses opp, og det blir lengre leveringstider.

Dette forplanter seg til Norge, og kanskje videre til Narvikregionen?

Hvordan opplever dere situasjonen - gjelder dette også deres virksomhet? 
Send gjerne en tilbakemelding under: