Kompetansebehov i din virksomhet?

NRNF vil søke midler fra kompensasjonsfondet for å tilrettelegge for aktuelle kompetansehevingstiltak i våre medlemsbedrifter. Vi kartlegger derfor behov for tiltak og kompetanseheving i virksomhetene, og håper du vil dele noen tanker med oss.

11.11.202109:56 hilde
, click to open in lightbox