Vil du være med på å utvikle handelshøgskolen i Narvik?

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, avdeling Narvik ønsker å skape posisjon som et attraktivt og synlig studiested. Det er i den forbindelse inngått en samarbeidsavtale med Narvikregionen Næringsforening.

Den viktigste aktiviteten er å styrke kontakten med arbeidslivet, slik at handelshøgskolen kan invitere arbeidslivsledere som foredragsholdere for studentene. 

Et annet viktig bidrag fra næringslivet er å melde inn praksisnære og interessante problemstillinger, som studentene kan belyse gjennom sine bachelor-oppgaver. 

Narvikregionen Næringsforening heier på handelshøgskolens ambisjon om å profilere studiestedet for økonomer. Vi oppfordrer medlemsbedrifter som ønsker å bidra til å ta kontakt med handelshøgskolen.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Finn-Steinar Heimly (908 79 990), Hanna Persson (413 92 936) eller Knut Ravlo (926 64 610). 

Les mer her: https://uit.no/nyheter/artikkel/kortnytt?p_document_id=752750

Fra venstre: Knut Eirik Dybdal, Knut Ravlo, handelshøgskolen, Thor Hushovd, Hanna Persson, handelsh