Vi holder fokus på reiselivet. Vi løfter i lag. Vi kommer sterkere tilbake!

I samarbeid med Futurum, Visit Narvik og Sparebanken Narvik planlegger Næringsforeningen næringsfrokost for reiselivsnæringen.

Næringsfrokost reiseliv

Vi vil informere om tidspunkt i 2022 og sted, så snart vi har dette klart.


Her er noen aktuelle tema for næringsfrokost - send gjerne innspill på tema:

 • Kommende ringvirkningsanalyse Narvikregionen
 • Kurstilbud til ansatte i reiselivet
 • Visit Narvik -  kommende markedsaktiviteter og status i besøk.
 • Narvikfjellet - aktiviteter og status i utbyggingsprosjekter
 • Trender og endringer i reiselivet, NNR
 • Hvordan rekruttere til stillinger i reiselivet?
 • Idemyldring - hva bidrar til å løfte blikket, komme ut av krisen?
 • Status VM 2027
 • Info om revidering av masterplan for reiseliv
 • Innovasjon Norge – hva kan de bidra med?
 • Hva er status i aktiviteter? Arctic Kids, Narvik Havn - Cruiseanløp, Arctic Train – Norways Best, Best Arctic med flere..