Kompensasjonsordning Narvik kommune

21.12.2021 fordelte Regjeringen nye midler til kommunen for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. For Narvik kommune er denne rammen på kr 1.906.000,-.

Søknadsfrist 20. januar 2022