Velkommen til vår kalender!

Vår kalender og næringskafé tar opp mange aktuelle tema for næringslivet.