Etablering av innovasjonsarena i nord

Nord-Norge kan bli internasjonal arena for teknologiutvikling tilpasset arktiske forhold. Etablering av en innovasjonsarena i nord vil styrke Forsvaret og totalforsvaret, og samtidig bidra til nærings- og kompetanseutvikling.