Bestilling av flere gavekort til ansatte

Slik går du frem dersom du ønsker å bestille flere gavekort, og få tilsendt faktura.

Dersom du ønsker å bestille gavekort til dine ansatte og få tilsendt faktura, send bestilling til: post@nrnf.no med følgende info:

  • Antall gavekort
  • Sum per gavekort
  • Bedriftens navn og fakturaadresse

  • Epostadresse til den som skal distribuere gavekortene.

    Du får epost med linker til hvert av gavekortene. Link sendes videre i epost til den enkelte mottaker - med en personlig hilsen.

    Gavekortene kan også skrives ut til den enkelte mottaker, her fyller dere ut navn på mottaker selv og legger i gavekonvolutt.