Tilbud til profesjonelle utleiere/eiendomsutviklere

Narvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av utleieboliger. De ønsker å inngå tilvisingsavtale med tilbydere som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

13.04.202214:24 Hilde M. Normark