20-21 sept | Kurs i Prosjektledelse - PLP

I samarbeid med Essensi inviterer vi til et to-dagers kurs i ​​​​​​​PLP Prosjektlederprosessen, i Narvik.

29.04.202210:45 Hilde M. Normark

Kursleder: Berit Anne Laastad, Daglig leder/partner, Essensi

Tidspunkt
: 20. - 21. september 2022 (kurset går på dagtid)
Sted: Info kommer
Deltakeravgift: kr 3 995,- for ansatte i medlemsbedrifter og studenter, kr 4 395,- for alle andre. 

Begrenset antall plasser og bindende påmelding.

PLP Prosjektlederprosessen er en praktisk orientert metodikk for effektiv organisering og ledelse av virksomhetens utviklingsprosjekter. PLP-metodikken og PLP-kursene er utviklet og kvalitetssikret av Innovasjon Norge over flere år.  

Om kurset PLP-Utviklingsevne 

PLP-Utviklingsevne har til nå hatt mer enn 5.500 kursdeltakere fra hele landet som jevnt over i sin evaluering har gitt kurset en meget høy score. Dette skyldes bl.a. at kurset forberedes og gjennomføres av sertifiserte PLP-instruktører i henhold til en kvalitetssikret prosess som skal sikre størst mulig utbytte for kursdeltakerne. Formålet med dette kurset er å forsterke virksomhetens utviklingsevne – derfor navnet PLP-Utviklingsevne.  

I gjennomføringen av kurset veksles det mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Dette gir erfaringsmessig en god læringsprosess for kursdeltakerne. Kursplanen følger i store trekk et fastsatt opplegg (se vedlegg 1 for standard program). Deltakerne får elektronisk tilgang til fyldig kurs- dokumentasjon, inkl. link til brosjyre som sammenfatter og beskriver PLP-metodikken. 

Normalt velges, eller utvikles sammen med oppdragsgiver, en (el flere) prosjektcase som er relevant for kursdeltakeren. Denne prosjektcasen vil bli benyttet til gjennomgående gruppeøvelser i PLP- Utviklingsevne. På den måten får kursdeltakerne rik anledning til praktisk og konkret trening i metodikken og felles forståelse for begrepsapparatet.

Kursleder Berit Anne Laastad