Vi deler gjerne din søknad / We are happy to share your application

Vi deler gjerne din jobbsøknad med aktuelle arbeidsgivere. We are happy to share your application with relevant employers.

Jobb til to / job for two

Jobb til to er en satsing for å bistå jobbsøkere. Vårt nettverk bidrar aktivt med å skaffe jobb for to. This is an initiative to assist job seekers. Our network actively contributes to providing jobalternatives for the partner.

Informasjonen du deler vil bli delt med aktuelle arbeidsgivere i Narvikregionen. 
The information you share will be shared with relevant employers in the Narvikregion. 

Info om Narvikregionen: https://narvikregionen.no 
Info about the Narvikregionhttps://narvikregionen.no/welcome