w

Oppfordring til lag og foreninger

Sparebanken Narvik bruker årlig rundt 3 - 5 mill til gaver og samarbeidsavtaler i Narvikregionen. De oppfordrer nå lag og foreninger i hele regionen til å registrere seg i den nye portalen.

28.09.201609:50 Hilde Normark

For at vi skal kunne fordele våre midler og kommunisere med lag og foreninger i hele regionen, er vi avhengig av oppdatert kontaktinformasjon. Dette har vi ikke i alle kommunene per i dag. 

Sparebanken Narvik oppfordrer alle til å gjøre sitt lag/forening mer tilgjengelig på narvikregionen.no


PH Larsen og Frode Rørvik jobber begge for en sterkere Narvikregion, og mener at vi får det via samarbeid, utvikling og vekst! Tilrettelegging for lag og foreninger er et viktig tiltak i tilrettelegging for økt tilflytting og bolyst.

Sparebanken er også en bidragsyter til det kommende styrekurset for lag og foreninger som arrangeres 2. og 3. november.
 
Her kan du bli trygg i din rolle som styremedlem. Hvilket ansvar har egentlig et styre i lag eller forening? Styrearbeidet i lag og foreninger kan ha mange former, og bør tilpasses forskjellige behov. 

Frode Rørvik og PH Larsen