Ledige studieplasser til deltidsstudium innen ‘Reiseliv og opplevelser’

Nordland fagskole har ledige studieplasser til deltidsstudium innen ‘Reiseliv og opplevelser’ (60 studiepoeng) med oppstart i slutten av august.

01.06.202215:34 Hilde M. Normark

Nordland fagskole har ledige studieplasser til deltidsstudium innen ‘Reiseliv og opplevelser’ (60 studiepoeng) med oppstart i slutten av august.

Litt info om ‘Reiseliv og opplevelser’:

Vårt studium 'Reiseliv og opplevelser' (60 studiepoeng) med oppstart høsten 2022, på studiesteder Svolvær, Narvik eller Mosjøen. Tilbudet er samlings- og nettbasert og på deltid over to år – og består av 6 emner. Hvert emne har 3-dagers fysiske samlinger på studiestedet, mens det meste av læringsarbeidet skjer på nett. Da kan man kan sitte der man selv måtte ønske med internettilgang og laptop. Studiet kan kombineres med jobb og emnene har integrerte praksisperioder som kan gjennomføres på eget arbeidssted, i ekstern bedrift eller til å etablere egen virksomhet eller utvikle nye opplevelsesprodukter!

Søknad om studieplass registreres via www.samordnaopptak.no og vi oppfordrer både til søkning og til å fremsnakke tilbudet til potensielle søkere!

Hjertelig velkommen til oss!

 

Les mer om tilbudet her: https://www.fagskoleninordland.no/opplevelsesbasert-reiseliv

Søknader og opptak håndteres fortløpende, og søknader registreres via www.samordnaopptak.no

 

 Beste hilsen,

Øystein Falch Alsos

Konstituert avdelingsleder og lektor ved avdeling for Opplevelsesbasert reiseliv

Tlf: 410 78 430

E-post: oysals@vgs.nfk.no 

Nettside: Opplevelsesbasert reiseliv ved Nordland fagskole — Nordland fagskole (fagskoleninordland.no)

Instagram: @oysteinalsos