Tilflytterportal: narvikregionen.no

Vi ønsker å øke bolyst og tilrettelegge for økt tilflytting til Narvikregionen ved å øke tilgjengeligheten til aktiviteter og tilbud.