Leverandørutvikling

Målsetting med prosjektet er å skape en regional forankring av oppdrag, samt å styrke regionale leverandørers konkurranseevne i et internasjonalt marked.

Dette skal vi gjøre ved å rette fokus på kompetanseheving, nettbasert formidling og ved å skape gode møteplasser.

03.10.201614:56 Hilde Normark
, click to open in lightbox