Starter arbeidet på tomta i Kvandal

Arbeidet med klargjøring av tomt og infrastruktur i Kvandal starter opp i begynnelsen av juli. Dette markerer en milepæl i samarbeidet mellom Nordkraft og Aker Horizons.

Pressemelding

Les mer: https://www.nordkraft.no/media/pressemeldinger/starter-arbeidet-pa-tomta-i-kvanndal

 

Foto til nedlasting:

http://www.nordkraft.no/getfile.php/1315696-1619704906/Nordkraft%20Datasenter/Images/Kvandal/Kvanndal%201.png (Foto: Nordkraft/Tomas Simonsen)