De som Norge ikke får nytte av

Det hjelper ikke å satse på yrkesfag, når praktikerne ikke lenger kommer inn. Nesten en av ti ungdom mellom 20 og 24 år er ikke i jobb, utdanning eller annen opplæring.

KRONIKK