Kai M. Bonsaksen

Kommunikasjonsrådgiver

Kai M. Bonsaksen er tilsatt i et engasjement som Kommunikasjonsrådgiver. Han er godt igang med å gjøre våre aktiviteter og prosjekter lettere tilgjengelig. Han er økonom, men har også en solid bakgrunn fra informasjonsteknologi.

LinkedIn
Epost: kai@nrnf.no


Faglig bakgrunn:

Bachelor i økonomi og administrasjon ved UiT Narvik 2022.

Spesialfelt:

Forretning, Markedsføring og Multimedia design.

 

Kai M. Bonsaksen