Narvikregionen: – La oss satse på det vi kan!

Vi har noen fortrinn i Narvikregionen som ingen umiddelbart kan ta fra oss.

Som flere har fått med seg har Narvikregionen Næringsforening (NRNF), med Kjetil Moe i spissen, «svingt pisken» i det siste. Årsaken er rett og slett at det er noen tydelige trender som regionens næringsliv ikke kan la være å varsle om. Når vi gjør det kan det fort virke som at vi ikke har noen suksesshistorier som det er viktig å feire, og det er selvfølgelig ikke rett.

Eksisterende bedrifter

Jeg skal ikke si så mye mer om våre utfordringer, men mer om hva vi kan se som muligheter fremover i et strategisk perspektiv.

Næringsforeningen skal ivareta våre medlemmers interesser. Vi skal bistå til å legge forholdene til rette slik at våre medlemmer kan videreutvikle seg innenfor sine forretningsområder. Det er ofte slik at vi ofte trekkes mot nysatsninger som skal skape nye arbeidsplasser. Det kan være ny teknologi, ny bedriftsetablering innenfor et nytt fagområde, investorer med nye ideer etc. Dette er muligheter som også treffer vår region og som næringsutviklingsdelen (f.eks. Futurum) av kommunene må ta stilling til. Ofte er dette spennende prosesser som skaper energi, entusiasme og forhåpninger. Jeg ønsker derimot å rette fokuset mot våre eksisterende bedrifter og deres næringer.

Naturgitte fordeler

Min påstand er at vi har større sjanse til å lykkes med næringsutvikling dersom vi blir bevisste på hva vi er flinke til, hva vi allerede har og hvor vi har noen forretningsmessige og/eller naturgitte fordeler. Narvik stiller sterkt innen spesielt logistikk grunnet isfri havn og jernbane og dersom vi går mer i detalj innenfor hvert område finner vi nok flere mulige forretninger hvor jeg vil anta at vi har noen fortrinn. I Narvikregionen har vi sett at større arbeidsplasser har blitt revet bort fra oss – Hurtigruten og REC er typiske eksempler på dette. Hadde vi her noen fortrinn ved at disse var etablert i Narvik? Det har vist seg vanskelig å konkurrere på de områdene der vi er «én av mange». Ser vi derimot på områder hvor vi allerede har et etablert et marked, slik som Ofotbanen, Narvik Havn, Narvikfjellet, generell logistikk (containerdistribusjon, distribusjon til/fra detaljhandel, mineraldistribusjon m.m) så er dette markeder som andre ikke umiddelbart kan ta fra oss.

Internasjonal konkurransekraft

Kombinerer vi dette med et generelt fortrinn vi har i nord – energi – så vil vi kunne forene konkurransekraft internasjonalt. Dersom vi i tillegg ser for oss hvordan disse markedene kan videreutvikles med for eksempel returmuligheter på containere, utvidet servicefunksjon til malmbåter og mannskap, tjenester til sjåfører og biler i forbindelse med tungtrafikk, flere logistikkhuber for andre varesortiment m.m, vil mulighetene være mange.

Dersom vi i tillegg forsøker å kombinere andre naturgitte/geografiske fordeler med mulige forretningsmessige fortrinn, vil vi f.eks. kunne kombinere mineralmottak/distribusjon med DRI-anlegg og tilgang på ren og rimelig energi. Dette høres fornuftig ut og er ikke noe som andre bare kan ta fra oss. En kombinasjon av bergverksindustri og kompetansebygging via høgskolen, med mulig samarbeid mot Luleå vil også kunne styrke en slik etablering.

Mineralsatsing i nord

Når vi først er inne på mineralsatsning i nord så ligger det et selskap med «knekt rygg» (ref. Northland Resources) som har mye på plass bortsett fra kapital, og for tiden lave malmpriser. Dersom den norske stat ønsker det, kan de nå få en «kick start» på sin mineralsatsning i nord ved å kjøpe et selskap som er prissatt til 10% av investeringene. Den svenske stat gjorde dette for over 100 år siden og det tror jeg ikke de har angret på. I tillegg sier statistikk at 1 ansatt innen denne bransjen skaper ca 4 nye arbeidsplasser. Mao vil dette kunne gi varige areidsplasser i Nord med støtte fra utdanning fra regionens høgskoler. Spørsmålet er vel om den Norske stat skal stå som eier/deleier av noe slikt.

Reiseliv er også noe hele regionen har som et stort fortrinn. Lofoten er en god merkevare som kan utnyttes bedre og hele regionen vil kunne bygge nisjeprodukter med høy kvalitet, og Narvikfjellet kan bli et slikt nisjeprodukt som ingen ta fra oss.

Hårete mål

Narvikfjellet har ofte vært omtalt som «den uslepne diamanten» med sin beliggenhet «helt ned i By1». Dersom vi skal tolke signalene fra Narvikfjellet rett, har vi noen hårete mål foran oss som jeg tror vil skape gjenklang i hele Norge. Reiselivet i Narvikregionen spiller på hele regionen, med Narvikfjellet, Ofotbanen, Lofoten/Vesterålen og Narvik havn som hjørnesteiner.

Bygg videre på det, for det er naturgitte fortrinn. Kombinerer vi dette med gjensidig raushet mot Lofoten, Vesterålen og Harstad og lar «Visit Narvik» få utvikle et samarbeid med hele regionen som alle kan nyte godt av, ja da vil handelsnæringen også juble.

Jeg heier på eksisterende næringsliv i denne delen av Norge!

Frank Sundermeier Styreleder – Narvikregionen Næringsforening

- See more at: http://nrnf.no/Forside?News=78&template=default#sthash.4yOd3Oia.dpuf

Narvik Havn
Narvik Havn
Narvik Havn
Narvik Havn