Shelleide Gasnor satser

Gasnor AS kjøper 49 prosent av Narvikselskapet Naturgass Nord AS. Med base i Narvik skal det bygges opp en virksomhet som dekker hele Nordkalotten med naturgass.

Gasnor AS kjøper 49 prosent av Narvikselskapet Naturgass Nord AS. Med base i Narvik skal det bygges opp en virksomhet som dekker hele Nordkalotten med naturgass.

LNG-TERMINAL NARVIK: Naturgass Nords leder Hans Ola Pedersen, Fortes Roger Bergersen, Gasnors adm. dir, Eilef Stange, Gasnors markedssjef Svein Sund og Olaf Larsen, styreleder i Narvik-selskapet. (Foto Terje Næsje, Fremover)

Selskapene har i ett år samarbeidet om leveranser av LNG (flytende naturgass) til det svenske malmselskapet LKAB sin fullskala-test i pelletsverket i Malmberget i Norrbotten. 

Gasnor AS og Naturgass Nord AS utfyller hverandre på en god måte. Gasskompetanse og tilgang til verdensmarkedet møter en organisert lokal aktør med vilje og nettverk til satsning på å utvikle et nytt marked innen naturgass. 

I tillegg er Narvik godt plassert geografisk som et naturlig fremtidig knutepunkt for en logistikk som kan forsyne hele Nordkalotten med naturgass. 

-          Vårt mål er distribusjon og salg av naturgass/LNG over Narvik. Forholdene ligger naturlig til rette her, vårt konkurransefortrinn er logistikken, helårshavn og jernbane. Det har lenge vært arbeidet for å videreforedle svensk malm i Norge. Vi håper at malmen snart vil møte norsk gass i Narvik – og at vi får en reindustrialisering i regionen, sier Hans Ola Pedersen, daglig leder i Naturgass Nord AS. 

-          Det er naturlig å utvikle Narvik som utgangspunkt for naturgassleveranser for hele Nordkalotten. I Narvik er det aktuelt med større LNG-terminal, og herfra kan videretransport til Norrbotten skje med bil og jernbane, sier markedssjef Svein Sund i Gasnor. 

Eier i Naturgass Nord AS er ForteNarvik, et Narvikbasert investeringsselskap som jobber for økonomisk vekst i regionen.

Adm. direktør i ForteNarvik, Roger Bergersen, sier at Gasnors inntreden er en viktig milepæl for Naturgass Nord og gir et løft for den videre satsningen. 

-          Her i regionen har vi via Naturgass Nord over flere år forberedt oss på distribusjon, markedsføring og salg av naturgass som energikilde. Til større virksomheter og i småskala. Et partnerskap med Gasnor gir oss industriell kompetanse, tilgang på gass og løfteevne. Dette er viktig dag for transport-knutepunktet Narvik, sier Roger Bergersen.

På foto: Roger Bergersen, ForteNarvik og Eilef Stange Gasnor, signerer avtalene.

 Fakta: 

  • Gasnor AS kjøper, produserer og selger naturgass til sluttkunder. Gasnor har hovedkontor i Haugesund, er et heleid datterselskap av verdens største LNG aktør, Shell – og omsetter for i underkant av en milliard årlig.

Gasnor har utviklet det norske naturgassmarkedet siden 1994 og har banet vei for andre gasselskap i Norge.

Adm. direktør: Eilef Stange. 

  • Naturgass Nord AS har over lang tid forberedt en logistikkjede for flytende naturgass (LNG) over Narvik. Selskapets ambisjon er å forsyne kunder på Nordkalotten med naturgass som transporteres med småskala LNG-skip eller containere til Narvik havn. Deretter vil jernbanen, båt eller bil videretransportere LNG til sluttkundene.

Selskapets eier er ForteNarvik. Daglig leder: Hans Ola Pedersen. 

  • ForteNarvik er en stiftelse etablert av Sparebanken Narvik, med hovedformål: Å bidra til vekst i Narvikregionen. Tilleggende fondselskap er eier og medeier i 12 ulike virksomheter, de fleste innen teknologi og reiseliv.

Adm. direktør: Roger Bergersen 

Ytterligere opplysninger: 

Kontaktperson Gasnor: Svein Sund – markedssjef, tlf. 934 38 918.
Kontaktperson Naturgass Nord: Hans Ola Pedersen – daglig leder. Tlf. 908 09478.
Kontaktperson ForteNarvik: Roger Bergersen – adm. dir., tlf. 907 33520.

- See more at: http://nrnf.no/Forside?News=184&template=default#sthash.siXMUakO.dpuf

LNG-TERMINAL NARVIK: Naturgass Nords leder Hans Ola Pedersen, Fortes Roger Bergersen, Gasnors adm. d
Roger Bergersen, ForteNarvik og Eilef Stange Gasnor, signerer avtalene.