Vil ha mer samhandling

NRNF ber Narvik kommune ta initiativ til samlokalisering av flere selskap som er sentral i næringsutvklingsarbeidet i Narvik.

NRNF ber Narvik kommune ta initiativ til samlokalisering av flere selskap som er sentral i næringsutvklingsarbeidet i Narvik.

Foto lånt fra Fremovers artikkel om saken  (Til venstre daglig leder Kjetil Moe og til høyre styreleder Frank Sundermeier).

I et brev til ordfører Rune Edvardsen og rådmann Wenche Folberg ber vi kommunen også ta initiativ til å fordele oppgaver og ansvar på en mer tydelig og effektiv måte enn i dag. – Hver enkelt aktør arbeider godt, men i sum får vi ikke nok av ressursene som samlet brukes på næringsutvikling», skriver styreleder Frank Sundermeier og daglig leder Kjetil Moe i Narvikregionen Næringsforening i brevet. 

Hele brevet kan du lese her