Vil bidra til vekst

Narvik Havn og Kystverket vil bidra til å utvikle flere havner og næringsområder i Ofoten. Samarbeidet kan bety starten på et nytt industrieventyr i Ofoten.

Av Ragnar Bøifot, Fremover

Dersom den nye Hålogalandsveien legges i tunnel bak Natokaia i Evenes, er dette ett av områdene der det i framtiden kan bli storindustri. Narvik Havn vil nå bidra til å utvikle kaier og arealer for næringsaktivitet på flere steder enn kun i Narvik.

Samordner mulighetene

I Narvikregionen er det i dag flere viktige motorer for logistikk: Flyplassen på Evenes, Narvik havn, E6 og E10 – og ikke minst Ofotbanen. Nå starter et arbeid for å samordne og utvikle mulighetene som dette gir i hele Ofoten – ikke bare rundt flyplassen i Evenes, og i Narvik med jernbane og havn. Sentralt i arbeidet, som også Kystverket bidrar med penger til, står Narvik Havn. Evenes kommune, Narvik kommune, Ballangen kommune samt Svalbard-selskapet Pole Position Logistics AS er også deltakere i prosjektet. – Er det mulig for oss å utvikle ny aktivitet på havnesiden i Ofoten? Spørsmålet som havnedirektør Rune Arnøy stiller, gir han selv et umiddelbart positivt svar på.

Lager for Store Norske

Narvik Havn har nå fått et tilskudd på en halv million kroner fra Kystverket for å utvikle et samarbeid om arealutnyttelse og ny aktivitet i havnene i Narvik, Evenes, Ballangen og i Longyearbyen. I Ballangen nevner Rune Arn- øy områdene på Fornes som interessante, og svært aktuelle for tilføring av ny aktivitet. – Vi vet at Store Norske blant annet ønsker et bufferlager for kull på fastlandet, sier Arnøy. Han ser også muligheten for å transportere gass til et framtidig nytt varmekraftverk i Longyearbyen fra Narvik. – Vi vet også at det er et stort behov for pukk på Svalbard. Det har vi i rikt monn i Ballangen. – Svalbard er nå i en brytningstid, og det gir oss muligheter til å tenke nytt, sier Arn- øy.

Båtrute til Svalbard

Stig Winther i det svalbardbaserte selskapet Pole Position Logistics, forteller at det i dag går én godsrute med båt fra fastlandet til Svalbard, med «MS Norbjørn» fra Tromsø. – De er i dag i en monopolsituasjon, og det er allerede behov for mer enn én båtrute fra fastlandet til Longyearbyen. Ifølge Winther har åtte av ti containere som ender opp på kaia i Longyearbyen allerede vært innom Narvik over Ofotbanen. – Det er mange muligheter. Poenget med det arbeidet vi skal i gang med nå, er å kartlegge alle disse, og i tillegg se på hvordan vi kan samordne havner og arealer for riktig bruk i Ofoten, forklarer Rune Arnøy. – Det finnes mange muligheter allerede, men vi er overbeviste om at det finnes flere.

Arnøy mener også at det er på tide å omsette politiske manifester fra festtaler til handling. – Det er et uttalt mål at mer gods skal fra vei til kjøl. Her peker Ofoten seg ut som et klart knutepunkt, en arktisk hub, med vei, jernbane, havn og en storflyplass.

– Evenes er én av to flyplasser i Nord-Norge som kan ta ned de aller største transportflyene,sier Arnøy, som også minner om at Finland ser på en forbindelse til en Atlanterhavs- og en Barentshavs-havn. Arnøy forsikrer om at de nevnte prosjektene ikke er drømmer.

– Dette er muligheter vi ser ut fra forespørsler som vi allerede har fått. Men for å kunne lykkes med å etablere en arktisk hub i Ofoten, med de muligheten som finnes i Narvik, Evenes og Ballangen, holder det ikke med bare havner. – Arealer, arealer, arealer. Vi kan ikke gjøre noe uten arealer, sier Stig Winther. Områdene rundt Nato-kaia i Bogen trekkes fram som ett av områdene med et stort potensial.

– Dersom den nye Hålogalandsveien blir lagt i tunnel gjennom Stortinden vil det kunne utløse store og viktige arealer fra Bogen til Dragvik, sier Arnøy. Industri, som eksempelvis et lakseslakteri, er noe av det prosjektet skal se på om det vil være mulig å etablere. Store nok muskler Ordfører Svein Erik Kristiansen ser på prosjektet som et godt eksempel på hvilke muligheter et samarbeid kan gi.

– Vi vet at Narvik Havn har muskler og kompetanse til å gjennomføre et slikt prosjekt.

– For Evenes og Ballangen gir det en unike mulighet til å hive seg med, en mulighet vi ikke kunne vært i stand til å gjennomføre selv, slår Kristiansen fast. Med at Evenes, Narvik og Ballangen sammen har en stor fjord, havner, og veier som går i alle retninger – i tillegg til en stor flyplass – mener Kristiansen alt ligger til rette for å lykkes. – Vi skal få et godt resultat, og vi skal ende opp med et resultat som det er mulig å gjennomfø- re, slutter havnedirektør Rune Arnøy. 

Av Ragnar Bøifot, Fremover

Ragnar Bøifot
Rune Arnøy, Øistein Kaarbø, Stig Winther, Rune Edvardsen, Per-Kristian Arntzen, Svein Erik Kristiansen