13 sept kl 18 2016 | MEDLEMSMØTE | E6 Narviktunellen og Kongens gate

Hva skal vi mene om Statens vegvesens forslag til detaljregulering for E6 Narviktunellen og Kongens gate?

Sted: Møtet er flyttet til Sentrumsgården
Tidspunkt: Tirsdag 13. september kl. 18


Vi har fått utsatt frist til 14. september med å levere høringsuttalelse til forslaget. Selv om vi tidligere har hatt flere møter om samme sak gir vi våre medlemmer en siste mulighet til å komme med sine synspunkt før høringsuttalelsen skrives.

Vi inviterer derfor til medlemsmøte tirsdag 13. september kl. 18.00. Planleggingsleder Thore Jensen i Statens vegvesen vil gå gjennom detaljene i forslaget før vi diskuterer hva Narvikregionen Næringsforening skal legge vekt på i vår uttalelse.

Hele planforslaget kan leses her: https://www.narvik.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-e6-narvik-tunnelen-og-kongens-gate.143554.aspx


Påmelding innen 13. september.