FULLMAKT

Dersom daglig leder ikke kan delta. Her er en enkel mal for fullmakt til å stemme på bedriftens vegne under årsmøtet.