ØKONOMI, DRIFT, MILJØ, LIKESTILLING

Vår økonomi

Foreningen hadde et underskudd på kr. 84 252,-.

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om virksomhetens drift og stilling. 

Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetning. 

Miljøpolicy 

NRNF skal positivt og kontinuerlig bidra til å redusere miljøbelastninger fra alle aspekter av vår virksomhet, slik at samfunnet kan oppnå en bærekraftig utvikling. Vi arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å forvalte vårt miljøansvar og bevisstgjøre våre ansatte.    

Likestilling

NRNF SA hadde ved utgangen av 2022 to ansatte, en kvinne og en mann. Styret bestod i 2022 av fem kvinner og syv menn. 


Narvik, 5. mai 2023
«Årsrapport 2022» og «Årsregnskap 2022» signeres elektronisk 
av styret i Narvikregionen Næringsforening SA
 
Styreleder: Bjørn Bardal 
Nestleder: Grete Rolandsen 

Styremedlemmer:
Erik Sommerli
Jim Ove Johansen
Jørn Pettersen
Maria Haraldstad
Monica Eide
Terje Theodorsen