w

Gårdsopplevelser - Øvergård

Øvergård ble i 2015 godkjent som Inn-på-tunet-gård gjennom "Matmerk". Det kreves godkjenning av kvalitetsystem og internkontroll på alle produksjonene på gården; Melk, Kjøtt, Gras, i tillegg til HMS. I forkant av godkjenningen har gården gjennomgått en omfattende kontroll av ekstern kvalitetsrevisor.

05.11.201814:04 hilde