Nord-Norges største samferdselsprosjekt «Hålogalandsvegen».

Statens vegvesen ved Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik vil presentere dette og flere aktuelle prosjekter.

BYGGEBØRS 2023

E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt - "Hålogalandsvegen"

Denne delen av E10 Hålogalandsvegen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt som skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen.

Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal også sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Andre aktuelle prosjekter som vil bli presentert:

«Hva skjer på strekningen Bodø-Tromsø?»

E6 Megården-Mørvikbotn – kort info
E6 Ulsvågsskaret – kort info
E6 Narviktunnelen – kort info
E10 Evenes Harstad/Narvik flyplass -  flyplasskrysset kort info
E10 Fiskebøl-Nappstraumen – kort info
E10 Nappstraumen-Å – kort info
E8 Ramfjorden – kort info