Gigantprosjektet ØyMerd™

Ass. daglig leder i Gratanglaks, Hanne Lundberg, presenterer planer om etablering av ØyMerd™ - som kan gi store lokale ringvirkninger.

BYGGEBØRS 2023

Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm har lagt ned store ressurser i å utvikle ØyMerd™, et konsept som skal gjøre det mulig å drive fiskeoppdrett i hardt vær langt til sjøs og hindre både lus og rømning.

Teknologien er hentet fra offshorebransjen, og målet er å drive havbruk på mer eksponerte lokaliteter. I samarbeid med blant annet Aker, har de involverte selskapene nå sjansen til å virkelig starte arbeidet som har vært under utvikling i 6–7 år. Mange år har gått med på å vente på nok laksekonsesjoner til å kunne teste anlegget. 

ØyMerd™