Nye krav om bærekraft og lærlinger

Ny veiviser skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter å sette krav om bærekraft og lærlinger. Veiviseren for bærekraftige offentlige anskaffelser (Kriterieveiviseren) inneholder formuleringer til krav og kriterier for å hjelpe offentlige virksomheter til å foreta mer bærekraftige anskaffelser.