Bærekraftig utvikling i Narvik kommune

Bærekraftig utvikling i Narvik kommune handler om å utvikle hele kommunen til et bedre sted for alle dagens innbyggere, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.