Stetindprogrammet

Narvik kommune skal starte opp et pilotprosjekt kalt Stetindprogrammet. Programmet er et forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv om klimatiltak og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tor Svein Skogstad
Ved Arne Ness sin teltplass i 1966