Bærekraft for bedrifter i Nord-Norge

Rigg deg for fremtiden! Bærekraft er ikke det samme som merarbeid, eller det motsatte av lønnsomhet. Det handler derimot om effektivisering og nyskaping; om å rigge seg for fremtiden med digital teknologi og nye forretningsmodeller.

Gratis digitalt kurs for alle næringer