Det grønne toget ruller inn - med krav til omstilling.

Næringsforeningen forbereder en rekke aktiviteter som skal sikre at medlemsbedrifter ikke blir stående igjen på perrongen! Vår strategi er knyttet tett opp til FNs bærekrafts mål. Gjennom vår rolle som partipolitisk nøytral pådriver, skal vi bidra til gode rammevilkår for vekst.