VESENTLIGHETSANALYSE

Et gratis verktøy for å identifisere hvor bedriften har størst påvirkning på en bærekraftig utvikling. Hjelper bedriften å prioritere og effektivisere bærekraftarbeidet