Arctic Green Innovation Region

Hele næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet.

Næringsarena Nord, bestående av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord, NHO Nordland og NHO Arktis samler om lag 7.000 bedrifter i Nord-Norge. De går nå sammen for å gjøre medlemsbedriftene konkurranseledende gjennom praktisk omstillingsarbeid.

Narvikregionen Næringsforening vil denne våren tilrettelegge kurs og aktiviteter som skal sikre at våre medlemsbedrifter lykkes i omstillingen. Først ut er styreseminar 2. mai i Narvik.
Når AGIR-programmet er klart, til høsten, vil vi dele aktivitetene i vår kalender og i nyhetsbrev til bedriftene, sier Hilde M. Normark, administrasjonssjef.  

«EU, Norge og finansinstitusjoner har introdusert nye krav som skal motivere næringslivet til rask omstilling. De nye kravene vil føre til endring i bedriftenes forretningsmodeller, dette skaper rom for vekst, utvikling og økt inntjening. Jobben må dermed gjøres nå for å sikre solide nordnorske bedrifter i fremtiden», sier Ingvild Skogvold, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening. 

 

Denne jobben krever mye av alle og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. I tillegg til nevnte medlemsorganisasjoner skal UN Global Compact Norge, Kraft Bærekraftssenter, NORCE, Energi i Nord, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Innovasjon Norge Arktis og Nordland bidra inn i prosjektet.

«Det er en formidabel jobb som skal gjøres og mange aktører som skal bidra. Det vi nå starter med er å rigge prosjektorganisasjonen og detaljplanlegge innholdet. Målsettingen er at bedriftene kan melde seg på og komme i gang med aktiviteter i løpet av høsten, sier Trude Nilsen, adm. direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og prosjektleder for AGIR.»

«Små, stegvis initiativ er ikke godt nok lengere. For å skape endring trenger vi større initiativ, satt i system, nettopp slik som AGIR», påpeker Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis. 

 

På foto fra venstre:
Trude Nilsen, Næringsforeningen i Tromsøregionen
Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening
Hilde M. Normark, Narvikregionen Næringsforening
Ole-Jonny Korsgaard, Harstadregionen Næringsforening
Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening
Trine Stenvold, Fauske Næringsforum