Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser

Nå skjerper regjeringen kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, slik at det offentlige må legge betydelig større vekt på klima- og miljøhensyn.

Pressemelding 04.08.2023