Info og innmelding

Jo flere medlemmer  – jo sterkere er næringslivets påvirkningsmuligheter. Vi inviterer deg derfor med på laget! Benytt muligheten til å se hva nettverket kan tilby din virksomhet.

Bli medlemsbedrift i NRNF

Velkommen i regionens største næringslivsnettverk!

Vi gir deg:
- næringspolitisk innflytelse
- nettverk hvor du treffer bransjekolleger, potensielle kunder og leverandører
- faglige kurs og konferanser
- råd og veiledning

Vi representerer næringslivet i Narvikregionen og har i dag nærmere 400 medlemsbedrifter i Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik og Tysfjord, Bardu, Salangen og Lavangen.

Ordinære satser for medlemskap tar utgangspunkt i netto omsetning per år:

Første år som medlem gis bedrifter som er etablert i løpet av de siste to årene 50 % rabatt på medlemskontingent og serviceavgift. ENK, datter, senterbutikk betaler kun kontingent.

  • NRNF arbeider også med nettverksbygging og lobbyvirksomhet i forhold til myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
  • Vi avlaster medlemmene ved å behandle og følge opp generelle saker som for eksempel kommunaltekniske og trafikale forhold, skole/næringsliv m.v.
  • NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter, samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

NRNF's hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at medlemmene skal få noe tilbake gjennom tiltak som vi gjennomfører og som skal gi økt verdiskapning hos medlemsbedriftene:

  • Bedre lokale rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være felles talerør
  • Øke muligheter for personlig nettverksbygging ved å skape møtesteder
  • Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer og konferanser  

Våre vedtekter angående medlemskap - nrnf.no/vedtekter 
"Hvis et medlem ønsker å si opp sitt medlemskap, må dette gjøres skriftlig til administrasjonen innen 31. desember for påfølgende medlemsår."