Vi ønsker å reservere bordplass til OPPTUR kveld.

Registrering av deltakere starter kl. 18.00 ved Quality Hotel Grand Royal, onsdag 22. februar. Reserverte bordplasser vil bli merked med bedriftens navn.