Karantenebestemmelser til yrkessjåfører og transportbransjen

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Beredskap koronavirus
14.03.202014:18 hilde

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. 
     

Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

--------------------

 

Vedtaket fra Helsedirektoratet angående karantenebestemmelsene er vedlagt.

Helsedirektoratet har definert følgende grupper som samfunnskritiske funksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Narvik kommune samler all vår informasjon om koronavirus her. 

Narvik kommune har opprettet et koronakontor for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus: Narvik kommunes koronakontor (beredskap og informasjon)

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015. 

, click to open in lightbox

Les også: