Forskrift om forebygging av koronasmitte, Narvik kommune

Fastsatt av kommuneoverlegen i Narvik kommune 16. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer.

BEREDSKAP KORONAVIRUS
17.03.202011:40 hilde
, click to open in lightbox